Limfjorden rundt 2019

Den 9. – 14. september 2019 deltager Anni Thrysøe endnu engang i sejladsen “Limfjorden rundt”

Hvis der er nogle, der ønsker at sejle med, helt eller delvist beder vi jer tilmelde jer hos Svend Erik Petersen enten
på hans mail – svendep@mvbmail.dk eller via sms til 4036 5607, men husk at skrive hvilke dage I ønsker at deltage – der er 6 køjepladser, men det er jo også muligt at stå på eller af i de enkelte havne – dog skal vi være sikre på, at vi alle dage har en besætning.


Foreløbigt program for Limfjorden Rundt 2019:
Løgstør mandag d. 9. sep. 2019
Deltagende skibe og besætninger mødes til træskibsfestival i Løgstør, med masser af musik, samt spændende maritime tiltag. Åbent Limfjordsmuseum,
forskellige orkestre spiller på kajen.
Tirsdag d. 10. sep. 2019
Morgenmad fra kl. 06.00 i teltet.
Skippermøde kl. 08.00 i Kulturladen.
Herefter afsejling til start ca. kl. 09.00, kursen bliver sat mod Thisted, hvor Thisted byder velkommen fra ca. kl. 14.00, med spisning i Sejlklubbens lokaler kl. 19.00, samt uddeling af etapepræmier, inden musikken spiller op til dans mm.
Onsdag d. 11. sep. 2019
Efter skippermødet, går turen vest om Mors, gennem Vildsund, mod Struer, hvor Marilyn Annes venner, Nordvest Jysk fjordkultur står for afviklingen med bl.a. etapepræmier og spisning.
Torsdag d. 12. sep. 2019
Nu går turen gennem det smalle Salling Sund til Nykøbing Mors.
Her vil borgmesteren og byrådet stå for opvartningen i teltet ang. spisning og etapepræmie uddeling, inden der spilles op til dans.
Fredag d. 13. sep. 2019
Der stævnes nu mod Limfjordens Perle ”Fur”. Her vil øens befolkning varte os op i festteltet på kajen, etapepræmier, med efterfølgende overraskelser og dans.
Lørdag d. 14. sep. 2019
Kursen bliver sat mod afslutningsby Skive, ”Havnebyen midt i Jylland”.
Udover etapemål er der afsluttende skippermøde, præmieoverrækkelse fra et stort præmiebord fra vore sponsorer.
Præmier til alle gennemførende skibe, samt mange ekstra præmier.
Herefter er Skive Kommune og Hancock Bryggerierne medvært ved afslutningsfesten, med musik leveret af The Muleskinners, i festteltet på havnen, arrangeret af Støtteforeningen Limfjorden Rundt. Er du ikke medlem af denne endnu, så meld dig ind og støt Danmarks gamle kulturarv, De Sejlende Repræsentanter.

Ny Facebook-gruppe – “Anni Thrysøe – Colin Archer Laug, Lemvig”

Der er nu oprettet en ny Facebook-gruppe – med navnet “Anni Thrysøe – Colin Archer Laug, Lemvig“.

Bendt Dissing er administrator for denne gruppe. Denne Facebook-gruppe afløser de tidligere Facebook-grupper – og er direkte tilknyttet lauget. Vi opfodrer jer derfor, hvis I er brugere af Facebook, til at blive medlemmer af gruppen. I må også gerne opfordre andre til at at tilmelde sig gruppen.

Facebook-gruppen er for venner og medlemmer af Colin Archer Laug, Lemvig (colinarcher.dk). På hjemmesiden kan man se, hvordan man bliver medlem af skibslauget og hvordan man tilmelder sig sejlture. Og her findes samtlige informationer om alt, der vedrører Colin Archer Laug.

Facebook-gruppen er først og fremmest ment som et sted, hvor man kan dele billeder fra sejladser og her offentliggøre, når man har tilmeldt sig en sejltur og opfordre andre til at tilmelde sig. Det er jo sjovest at sejle flere sammen. Her kan man også holde sig ajour med arrangementer i foreningen samt nyhedsbreve.

Man anmoder om medlemsskab af Facebook-gruppe ved at logge på sin Favebook-profil. I søgefeltet skriver man “Anni Thrysøe”, og vælger herefter “Anni Thrysøe – Colin Archer Laug, Lemvig”. Hvis søgningen af en eller anden grund kun viser personer, scroller man blot ud til højre, forbi Opslag, Personer, Billeder, Videoer, Sider, Steder og vælger den næstsidste mulighed: Grupper.