Bestyrelsen

Bestyrelsen
Bestyrelsen konstituerede sig på mødet, onsdag den 26. marts 2019
Formand: Svend Erik Petersen
Næstformand: Henning Lund
Kasserer: Anne-Mette Flyvbjerg
Sekretær: Anne-Mette Flyvbjerg
Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bro og John Fischer
Suppleanter: Poul Kynde og Paul Højen