Bestyrelsen

Bestyrelsen
Formand: Torben Lund Hansen
Næstformand: Henning Lund
Kasserer: Anne-Mette Flyvbjerg
Sekretær: Anne-Mette Flyvbjerg
Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bro og Poul Kynde
Suppleanter: Tage Bentzen og Bent Kynde