Projektets formål

Formål

– Færdiggørelse af et livsprojekt med manglende 10 %, lodsbåd nr. 109 af 1906, som er påbegyndt af Svend Jakobsen, Asaa i 1988. – Oplæring af unge til sejlads med sejlførende, sødygtig træskib af god størrelse – herunder praktisk sømandskab og vedligeholdelse. – Vartegn for Lemvig Havn, som pt. overgår fra at være fiskerihavn til delvis at være turisthavn med ny indvielse af den centrale del af havnen august 2013. Lemvig Kommune er i øvrigt vært for Træskibs Sammenslutningens stævne i pinsen 2015.

Idé:

 – Tilbud til foreninger og skoler samt udvidelse af Lemvig Produktionsskoles tilbud til        ”Blå Linje”, som pt. råder over to nybyggede sjægte samt en færøsk jolle. – Via færdiggørelse af de sidste 10 % af båden, under kyndig vejledning af tilknyttede fagfolk, gennem praktisk arbejde kombineret med teori, at opbygge interesse og evt. senere uddannelsesønsker i relation til dette projekt.

Baggrund:

– Vi har fået en helt enestående chance for at udnytte dette tilbud, som bådebyggerens enke har tilbudt os i tillid til, at vi formår at få ”fatters” båd søsat, med et fremtidigt virke på såvel Limfjordens vande som på havet. Mange borgere i Lemvig har/har haft havet som levevej, og de første sø kyndige har allerede meldt sig, hvis vi formår at realisere projektet.

Perspektiv:

– Dannelse af et Colin Archer skibslaug, således interesserede borgere kan indmelde sig i foreningen, hvor sejlads og vedligehold prioriteres højt, ligesom der skabes et hyggeligt klubmiljø for hele familien med sejladser om sommeren, mens der om vinteren tilbydes foredrag, film, navigationskurser o.m.a. – Frivillige vil sammen med eleverne på Produktionsskolen i arbejdet med færdiggørelse få oplæring/indsigt i følgende fagområder:  bådebyggeri, skibsmontering, elektriske installationer, motorlære, skibselektronik, navigation/sejlføring/søvejsregler, redningsudstyr. – Vi forventer at skibet kan blive sejlklar i løbet af to år, med søsætning i foråret 2015. – Unge med interesse for sejlsport vil kunne oplæres til et fremtidigt fritidsliv på vandet. – At give de unge et redskab til at lære at arbejde sammen, herunder også vise den enkeltes direkte afhængighed af og ansvar i forhold til andre, når de er på dækket af et sejlskib til søs.
Første del af projektet vil dreje sig om erhvervelse, transport, placering, færdigbygning af Lodsbåden.
Vi forventer at skibet kan blive sejlklar i løbet af to år. Skibet kan altså være færdigt i løbet af foråret 2015.
En plan kunne se således ud:

juli 2013 Skibet hentes til Lemvig hvor det placeres på den plads hvor færdiggørelsen skal foregå.
august 2013 Maling og isætning af skrue mm.   samt søsætning
september 2013 Færdiggørelse af dæk og skylight påbegyndes
oktober 2013 2013 Motoren lægges i skibet.
November – December Aptering påbegyndes i samarbejde med faguddannet bådebygger.
januar 2014 Mast og rig påbegyndes.
juli 2014 Aptering afsluttet
august 2014 Mast og rig færdiggøres
Til marts 2015 Jomfru sejlads.

Anden  del af projektet vil dreje sig om når skibet er færdigbygget.
Forventninger til skibets anvendelse når det er færdiggjort og søsat.
Vedligeholdelse af skibet med årlig rutine i februar marts i samarbejde med produktionsskolen.  Sejlads med ”gæster” f.eks. oplevelsesture for elever fra børnehaver, grundskolen, ”En dag på vandet – hvad kan vi bruge fjorden til?”  Lejrtur for produktionsskolens elever med overnatning på skibet i hængekøjer og for anker.  Afholdelse af møder for mindre grupper, med servering af mad produceret i produktionsskolens køkken på skolen, om bord. Enten i havn eller på fjorden.  Deltagelse i træskibssejladsen Limfjorden rundt i uge 37 .  Åbent skib i forbindelse  med andre arrangementer i by og på havn.

Det er kun fantasien der sætter grænser.
Skibet skal bruges hele året. Om vinteren som undervisningslokale.
Man kunne lave et korps af skippere til Lodsbåden bestående af ”gamle” skippere, der kunne sejle skibet et par gange om ugen.
TS (Træskibs Sammenslutningen) Pinsestævne 2015 finder sted på Lemvig Havn. Lemvig Træskibslaug arbejder sammen med Lemvig Kommune og andre interesserede om at gøre stævnet til et brag af en begivenhed .

>>>HOME<<<