Referat fra 2. sept 2013

Referat fra mødet ved båden ”Anni Thrysøe” mandag den 2. sept. 2013

Det lykkedes heldigvis Chresten at lukke os ind i Hal 8, selv om de fremstillede nøgler ikke passede – Chresten får fat i 10 stk. snarest. Der er åbent i arbejdstiden.

Der var 22 fremmødte, som alle viste stor interesse for båden. Chresten og Produktionsskolen har rengjort båden og bygget en flot adgangsvej (trappe og repos), så alle kunne komme ombord og se båden indefra. Kenneth Bro bød velkommen og fortalte kort om vore bestræbelser på at komme i gang med færdiggørelsen af båden.

Bøje Tommerup redegjorde for, hvordan vi kan komme i gang – først og fremmest skal den del af den indvendige garnering, som er isat (høvlede og pløjede brædder) tages ud og erstattes af afrundede 20 x 45 mm lister med 6 mm luft imellem det ”gamle” træ kan genanvendes. Det er vigtigt, at træværket kan få luft, og inden den nye beklædning udføres skal båden ”konserveres” til den bliver glinsende.

Dette arbejde påbegyndes i løbet af ca. 1 uge og som det første herefter, skal der træffes en beslutning om, efter hvilken plan apteringen skal udføres, herunder skal det også besluttes, hvordan tankene (facon) skal dimensioneres – hvor mange timer skal båden kunne sejle med maskinen i gang?

Der var en stor velvilje til at deltage i arbejdsgrupperne, man gav tilkende, hvor mange timer man kan deltage, og hvilke kompetencer man kan bidrage med.

Bjarne Sørensen            træarbejde                      1 gang/ugl.                                         4027 1806

Kurt Jeppesen               forefaldende/sejl           1 gang/ugl. formiddag                  2173 2495

kmjlemvig@gmail.com

Henning Byskov             forefaldende/el             1 – 2 g/ugl                                           2022 8111

Tonny Schleimann          forefaldende                1 gg/ugl. + to aftn                            9782 1757

tonnylemvig@gmail.com

Thomas Gundersborg    motor/smed                              3059 1409

Ove Bach                             forefaldende                  1-2 gg/ugl.                                        6064 4501

Niels Lehmann                  forefaldende                 1 gg/uge                                             2363 4526

Christian Rokkjær          malerarbejde                 1 gg/ugl.                                             9782 1861

Charles Madsen             skipper                                                                                              9781 0303

Henning Thøgersen         skipper/vedligehold                                                                3097 0330

Thorkild Lund                  forefaldende                   1-2 gg/ugl.                                        4266 5660

Anne Marie Kallesøe       gæst                                  TAK for kagen til kaffen!

+ bestyrelsen med afbud fra Poul Kynde og Tyge Lund.

Alle blev opfordret til ”at prikke” interesserede til fremmøde – man kan følge aftalte mødetider på vores hjemmeside www.colinarcherlaug.dk

Hvert bestyrelsesmedlem modtog en liste med 10 navne samt 10 stk. nummererede medlemskort. Alle bestræber sig på at få solgt disse kort snarest, da vi fra starten har behov for at investere i værktøj m.m.

Bøje Tommerup deltager i næste bestyrelsesmøde, som afholdes i hal 8 fredag den 20. sept. kl. 16.30 – OBS – ændret fra den 17.9.

Anne-Mette skaffer bord og stole til hal 8 snarest!