Bestyrelsen

Bestyrelsen
Formand, Torben Lund Hansen
Næstformand, Kenneth Bro.
Kasserer, Anne-Mette Flyvbjerg
Sekretær, Jens Petersen
Øvrige, Poul Kynde
Suppleant, Bent Kynde, Peter Madsen