Bestyrelsen

Bestyrelsen
Formand: Svend Erik Petersen
Næstformand: Henning Lund
Kasserer: Anne-Mette Flyvbjerg
Sekretær: Anne-Mette Flyvbjerg
Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bro og Poul Kynde
Suppleanter: Paul Højen