Nyhedsbrev 3

Colin Archer

PROJEKT

i samarbejde med Lemvig Produktionsskole

Bestyrelsen for ”Colin Archer Laug, Lemvig” sender hermed det tredje nyhedsbrev ud til alle, der har vist projektet inter­­­esse.

Efter en veloverstået generalforsamling – torsdag, den 27. marts, tilbød Henning Lund at være tovholder på et for­mid­dagshold, såfremt det var i orden for vores projektle­der Bøje Tommerup. Der var straks stor opbakning til et sådant formiddagshold, så allerede tirsdag den 1. april kl.  9 – 13 mødtes de første frivillige.

Planen er, at der arbejdes på båden både tirsdag formid­dag og tirsdag aften. Nu er vi heldigvis godt i gang, og I kan også følge arbejdsdagene i kalenderen på vores hjemme­side www.colinarcher.dk . Nogle få har arbejdet en enkelt onsdag aften samt et par tirsdage, så alle lister til garne­ringen er nu malet to gange og klar til opsætning.

Thomas Gundersborg har stået for svejsningen af to tanke i rustfrit stål til henholdsvis olie og vand. Poul Erik Jensen har givet tilsagn om at være med til at isætte disse tanke. Nu kan arbejdet med isætning af motoren også begynde. Motoren har netop den 1. april været slået i gang for første gang – den er helt nyrenoveret, så det er en stor glæde for os at erfare, at den også startes ved første forsøg.

Generalforsamlingen resulterede i et enkelt nyvalg, da Anne-Mette Flyvbjerg desværre måtte meddele, at hun ikke kunne modtage genvalg. Alle øvrige bestyrelses­med­lemmer ønskede genvalg, og dette ønske blev efterkom­met, mens Flemming Kæmpe Nielsen blev nyvalgt.

Anne-Mettes indsats i forbindelse med anskaffelse af bå­den/særaftale om hjemtransporten med Rednings­rin­gen/op­staldning i Hal 8 hos Karl Erik Christensen samt indsam­lingen af de mange penge til projektet, pt. 390.500 kr. fik stor ros og anerkendelse på generalforsamlingen.

Vi skal være opmærksomme på, at pengene er bevilget un­der forudsætning af, at projektet gennemføres i henhold til fremsendte budget (udarbejdet af Bøje Tommerup), her­un­der skal også nævnes, at der er en tidsfrist på fra ét til to år. Som Anders True udtalte på TV i sidste uge, arbejdes der på, at båden er færdig til pinsen 2015, hvor Lemvig­

Træskibslaug er vært ved årets træskibsstævne – i denne for­bindelse kan vi også informere om, at Lemvig Kommune velvilligt har ydet et rente- og afdragsfrit lån på 100.000 kr. Lemvig Produktionsskole har støttet os med ca. 50.000 kr. og senest har Hempel Skibsfarve sponsoreret maling til ½ pris, hvilket har betydet endnu et støtte­beløb på ca. 12.000 kr., så nu har foreningen tilsagn om mere end 400.000 kr. til færdiggørelsen. Flot!

Generalforsamlingen opfordrede Kenneth Bro til at tage kontakt til Anne-Mette i håb om, at hun vil/kan fortsætte dette arbejde til målet er nået (ca. 1 mio. kr.) – Anne-Mette overvejer i øjeblikket om dette er en mulighed – det håber vi meget, da det er Anne-Mette, der har haft kontak­ten til alle bidragydere, og dermed gjort det muligt for for­e­nin­gen, i samarbejde med de mange fri­vil­li­ge, at komme i gang med færdiggørelsen af denne smukke båd, som vil bli­­­ve et flot vartegn for Lemvig, den dag – forhåbentlig i Pinsen 2015 – den stæv­ner ud på fjord og hav!

Alle interesserede er velkomne til at deltage i arbejdet med færdiggørelsen, der er brug for mange hænder, og det er vores håb, at rigtig mange vil finde vej op til Hal 8 – der vil altid være en erfaren håndværker til stede, så alle vil kunne være med til at gøre en indsats, under kyndig vej­led­­ning, i disse fine omgivelser!

Tag din nabo med – vel mødt!  – Mvh Colin Archer Laug.

Videre til Nyhedsbrev 4    >>>HOME<<<