Nyhedsbrev nr. 3, 10. september 2014

Nyhedsbrev nr. 3 den 10. september 2014

Colin Archer PROJEKTET – Lemvig

Bestyrelsen for ”Colin Archer Laug, Lemvig” sender hermed det tredje nyhedsbrev ud til alle, der har vist projektet in­ter­esse.

Båden står stadig i Hal 8 på Moeskjærvej og arbejdet skrider rigtigt godt frem. Siden generalforsamlingen er der arbejdet næsten dagligt på båden. Henning Lund og Flemming Kæmpe er gået foran, og med sig har de haft mange trofaste frivillige som hjælpere.

Status er dags dato:

Tankanlæg, motor og skrueaksel er monteret. Apteringen er næsten færdig, der er køjeplads til 6 personer og møbelpolsteren er også gået i gang med madrasser og hynder. Toilettanken er monteret og toilet og vask er bestilt – døren hertil er klar til at blive sat i. Bordplade til kahyt og kortbord er færdig. Indretning af pantry påbegyndes i denne uge – komfuret er i restordre – alt i alt er det imponerende, hvad der er sket i færdiggørelsen. Ruftaget er lakeret og vinduer isat (6 m.m. polysteren). Alle rundholter, bomme, topmast og klyverbom er tildannet og lakeret. Masten er leveret fra Ørum Savværk, skåret ud i firkant, så nu forestår der et større høvle og pudsearbejde. Båden er malet udvendigt to gange og bunden har fået primer. Skruen er monteret og bådebyg­gerne arbejder pt. med at sætte roret på.

Kig forbi og glæd jer over den smukke båd, som vi gør alt for, kan blive færdig til Træskibssammenslutningens Pinsestævne i Lemvig i 2015. Sikke et vartegn for byen!

Arbejdet og arbejdsglæden er styrket af, at DeWalt og Stanley velvilligt har stillet alt ønskeligt værktøj til rådighed for os, indtil vi er færdige – STOR tak for det!

Senest har vi fået foræret et komplet sæt sejl til båden. Gaven er fra John, som gennem mange år har ophalet sin Colin Archer båd på Lemvig Bedding. Han deltager i flere kapsejladser, hvorfor han har bestilt et sæt nye sejl og foræret os det gamle, men stadig brugbare sejl.

Bestyrelsen har besluttet, at John bliver vores første æresmedlem, og en delegation fra bådelauget tager til Norge og overrækker ham dette medlemsbevis på hans 70 års fødselsdag i denne måned. Med tilbage bringer de vores gave, et komplet sæt sejl, som passer præcis til vores båd

Vi mener ikke, vi pt. kan nedsætte egl. arbejdsgrupper og ej heller fastsætte bestemte mødetidspunkter. Vi arbejder sideløbende med at skaffe træ til mast, klyverbom m.m. og når dette er sket, vil der muligvis være behov for, at træet afbarkes, inden det skal lagres i op til 1 år. Får vi økonomi til at købe træet hos et savværk, vælger vi muligvis denne løsning.

De første investeringer, vi har behov for, er at få anskaffet bedre belysning, også dette arbejdes der på, gerne snarest.

Vi har nu 33 medlemmer, hvilket vi synes er rigtigt flot – og så mange nye medlemmer som muligt er velkomne – alle bestyrelsesmedlemmer kan tegne medlemmer.

Vi har også været så heldige, at flere lokale sponsorer allerede har meldt sig – Stor tak til

Kaj Egholm,

Jørgen Skovgaard,

Cheminova,

Lemvig Maskin & Køleteknik Aps.

Vi har mange ansøgninger ude ved lokale firmaer, idet vi mener, det kan have stor betydning ved forskellige ansøgninger til de store fonde, at vi har en stor lokal opbakning både økonomisk og ikke mindst i kraft af alle de frivillige kræfter, der lægges i projektet – stor tak til alle jer, der allerede har givet tilsagn.

Den første fondsansøgning er under udarbejdelse, der er et par deadlines den 1. oktober, så vi arbejder ihærdigt.

Jens Peder har velvilligt stillet nogle maskiner samt en høvlebænk til rådighed, og der arbejdes på at få disse anbragt i hallen.

Vi har også brug for Værktøj – Håndværksmaskiner og godt håndværktøj, så skulle nogle have et ønske om at donere noget til os, vil vi være meget taknemlige – vores ønskeseddel ser således ud – i al beskedenhed ; o

Værktøjsliste:

Tøm. Bukke                                                 gerne 4 stk

Arbejdslamper                                              gerne 5 stk

Kabeltromler                                                 gerne 2 stk

Forlængerledninger á 10 – 15 – 8 – 20m

Stikdåser (3 eller 4 stik)                                gerne 3 stk

Arbejdsbord med skruestik

Høvlebænk – Jens Peder har lovet at sætte én op til os

Håndværktøjsmaskiner :

Skrue – bore – maskiner                               gerne 2 stk

Bits sæt                                                      gerne 2 stk

Stiksav

Rundsav

Lille boremaskine 10 mm patron

Mellem boremaskine 12 mm patron

Båndpudsemaskine

Excentrisk pudser

Rystepudser

Lille vinkelsliber

Støvsuger

Overfræser + jern + værktøj til do

Tilslutning af mask. Båndsav – høvl

Håndværktøj:                 

Stemmejern 10-12-15-20-25 m.m.           gerne 5 stk i alt

Skruetrækkere sæt med lige kærv

Skruetrækkere sæt med krydskærv

Knibtang

Håndhamre – lille – mellem – stor            gerne 3 stk

Håndmukkert    1 kg.      Kort skaft

Håndmukkert    1,25 kg Lang skaft

Skruetvingere af forskellig størrelse         12 stk

Stiv kost

Skovl

Støvekost                                                gerne 2 stk

Fejeblad

Diverse malerpensler

Stativer – håndtag til malerruller 100 mm lang skaft

Rullespande 8 l

Runde plastspande

1 pakke tynde plasthandsker str. 6-9

Fukssvans sav

Listesav

Nedstryger

HH.s jernboresæt fra 1 – 10 mm               gerne 2 sæt

Kunstboresæt 6 – 8 – 10 – 12 – 15 mm

File        flad        grov – mellem – fin

File        trekant lille – mellem

File        rund

Havesprøjte Plat

Tommestokke                                               gerne 5 stk

Skydelære

Watterpas

Tømmervinkel   stor – lille

Smig vinkel                                                    gerne 2 stk

Tømrerblyant                                                gerne 10 stk

Stikpasse

Stregmål

Strygesten slibesten – kaberundum

Strygesten scekorit

Koben lille – mellem

Topnøglesæt

Svensk nøgle 6” – 8”

Stanly kniv + blade

Ring gaffel nøgle sæt

Sandpapirrulle korn 60 – 80 – 240 eller 260

Korkpudseklodser  gerne 3 stk

Skeletpistol til tuber (god kvalitet)

Hulboresæt – savborer sæt

Slethøvl

Pudsehøvl

Sekretæren tager forbehold over for evt. fejl i terminologien…

 

Vi er, som I kan se, selvfølgelig meget ”ydmyge”, det vi får givet skal vi jo ikke ud og købe!

Dette a propos kan vi nævne, at foreningen har tegnet en ulykkesforsikring.

Forslag: Vi inviterer til en foreningsaften tirsdag, den 22. oktober kl. 19 i Hal 8 – medbring selv kaffe – kop og kage!

De bedste septemberhilsener

fra hele bestyrelsen.

For at vi nu ikke skal ”drukne” i værktøj, vil vi gerne, hvis I melder tilbage til sekretæren (Anne-Mette), hvad I evt. ønsker at donere til os af værktøj – gerne på e-mail.

 

Vel mødt i foreningen – vi glæder os til samarbejdet!

Der er lukket for kommentarer.